Procedura de fiscalizare a caselor de marcat

Pentru fiscalizarea unei case de marcat sunt necesari următorii pași:

PASUL 1 : ACHIZIȚIA CASEI DE MARCAT

Pentru aceasta vă rugăm să consultați ofertele noastre de pe facebook sau in magazinul nostru.

După achiziționarea casei de marcat, trebuie întocmit dosarul pentru obținerea Numărului Unic de Identificare A.M.E.F, denumit N.U.I., ce se depune ulterior la Direcția Generală a Finanțelor Publice (D.G.F.P.)

Dosarul trebuie să conțina următoarele:

DE LA FIRMA DVS:

 • Copie după Codul Unic de Înregistrare (CUI);
 • Copie după Certificat de Înregistrare Fiscală (CIF) – doar în cazul firmelor plătitoare de TVA;
 • Copie după BI/CI al administratorului;
 • Certificat constatator privind înfiintarea punctului de lucru + Rezoluție ONRC + Mențiuni ;

DE LA NOI:

 • Copie după factură și chitanță prin care se face dovada achiziționarii casei de marcat;
 • Copie după Certificatul de garanție al casei de marcat;
 • Copie după autorizația de funcționare a modelului  achiziționat;
 • Copie după Procesul Verbal de sigilare a casei de marcat;
 • Cerere tip;
 • Împuternicire pentru persoana care depune dosarul;

ACTE NECESARE  DE LA FIRMA D-VOASTRĂ  PENTRU INSTALAREA CASEI DE MARCAT PE PUNCT DE LUCRU FIX  :

 • Copie după Codul Unic de Înregistrare (CUI);
 • Copie după Certificat de Înregistrare Fiscală (CIF) – doar în cazul firmelor plătitoare de TVA;
 • Copie după BI/CI al administratorului;
 • Certificat constatator privind înfiintarea punctului de lucru + Rezoluție ONRC + Mențiuni ;

ACTE NECESARE  DE LA FIRMA D-VOASTRĂ  PENTRU INSTALAREA CASEI DE MARCAT ÎN REGIM DE COMERȚ AMBULANT/VOLANT  :

 • Copie după Codul Unic de Înregistrare (CUI);
 • Copie după Certificat de Înregistrare Fiscală (CIF) – doar în cazul firmelor plătitoare de TVA;
 • Copie după BI/CI al administratorului;
 • Copie după dovada sediului social  (contract închiriere, comodat, vânzare-cumparare.);
 • Certificat constatator cu activități la terți  în care se regăsesc  coduri CAEN: 4779, 4781, 4782, 4789, 4791 ,  4799 etc..
 • Declarație pe propria raspundere pentru folosirea casei de marcat în regim volant.

ACTE NECESARE  DE LA FIRMA D-VOASTRĂ  PENTRU INSTALAREA CASEI DE MARCAT ÎN REGIM DE TRANSPORT ALTERNATIV  :

 • Copie după Codul Unic de Înregistrare (CUI);
 • Copie după Certificat de Înregistrare Fiscală (CIF) – doar în cazul firmelor plătitoare de TVA;
 • Copie după BI/CI al administratorului;
 • Copie după dovada sediului social  (contract închiriere, comodat, vânzare-cumparare.);
 • Certificat constatator cu activități la terți  în care se regăseste  codul CAEN: 4939-transport persoane;
 • Declarație pe propria raspundere pentru folosirea casei de marcat în cadrul unei platforme de transport alternativ.
 • Copie dupa contractul de inchiere sau de comodat al masinii;
 • Talonul Auto
 • Carte Auto
 • Autorizatia ARR
 • Copia Conforma ARR
 • Contract de Afiliere aplicatie (Exemplu Uber)
 • Copie după BI/CI al Soferului;

PASUL 2 : DEPUNEREA DOSARULUI ÎN VEDEREA OBȚINERII NUMĂRULUI UNIC DE IDENTIFICARE A.M.E.F.

.  În termen de  maxim 2 zile lucrătoare se eliberează formularul în baza căruia se va efectua instalarea casei de marcat.

PASUL 3: FISCALIZAREA CASEI DE MARCAT

După obținerea Numărului Unic de Identificare al casei de marcat , trebuie să contactați societatea Roles Computer  S.R. L. pentru a stabili data și locul fiscalizării in cazul in care va ocupati dumeavoastra de  depunerea documentelor .In cazul in care ne vom ocupa noi de depunderea documentelor casa va fi fiscala in 2 zile lucratoare .

PENTRU ACEASTĂ PROCEDURĂ SUNT NECESARE:

 • Casa de marcat;
 • Numarului Unic de Identificare eliberat de A.N.A.F. ;
 • copie CUI ;
 • copie CIF (dacă firma este plătitoare TVA);
 • Copie BI/CI al administrator;
 • Lista de produse sau servicii . Dacă aveți mai mult de 100 de produse va rugam sa le ordonati intr-un fisier Excel pentru a putea fi importate in casa de marcat ;

PASUL 4: VIZAREA ACTELOR

În maxim 24 de ore de la fiscalizare trebuie să vă prezentați la Administrația Financiara de care

aparține punctul de lucru pentru înregistrarea actelor . Dosarul va conține :

 • Declarația de instalare în 4 exemplare întocmite de ROLES COMPUTER     ;
 • Copie Numărul Unic de Identificare eliberat de A.N.A.F. ;
 • Cartea de intervenții ;
 • Registrul Special;
 • Copie după CUI;
 • Copie  CIF (doar în cazul firmelor plătitoare de TVA);
 • Copie BI/CI al administrator;
 • Primul BON FISCAL și primul Raport Z.

Important!  2 exemplare din  declarațiile de instalare VIZATE trebuie să ajungă  obligatoriu înapoi la  Roles Computer SRL

Daca sediul social al firmei nu se află în aceeasi rază teritoriala cu cea a punctului de lucru, trebuie să mergeți pentru a viza Registrul Special și la Administrația Financiara unde își are sediul social firma, cu următoarele acte:

 • Registrul special;
 • Cartea de intervenție vizață de Administrația Financiară a punctului de lucru;
 • copie  declarație de instalare vizață de Administrația Financiară de la punctul de lucru;
 • copie Numărul Unic de Identificare eliberat de A.N.A.F. ;
 • Copie  BI/CI al administratorului;
 • Copie  CUI;
 • Copie  CIF (numai daca firma este platitoare de TVA);

ATENȚIE! PE CASA DE MARCAT SE POT  EMITE BONURI FISCALE NUMAI DUPĂ CE AVEȚI DOCUMENTELE VIZATE.

Cartea de intervenție, Registrul special , copie  declarație de instalare, copie Numărul Unic de Identificare   sunt documentele care stau întotdeauna lânga casa de marcat. Sunt solicitate la orice control A.N.A.F.

Legislatia prin care agentii economici sunt obligati sa utilizeze case de marcat electronice fiscale are si prevederi cu privire la obligativitatea incheierii unui contract de service.

HG 479/2017, care cuprinde normele de aplicare ale OUG 28/1999 (legea privind obligativitatea utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale), prevede necesitatea existentei unui contract de service. Astfel, ”distribuitorii autorizati sau unitatile acreditate din reteaua acestora au obligatia sa anexeze la cartea de interventii o copie a contractului de service pentru aparatul in cauza, pentru perioada de garantie sau pentru perioada de postgarantie, dupa caz.”

In articolul de lege se mentioneaza si faptul ca “refuzul expres sau tacit al utilizatorului de a incheia contracte de service pentru perioada de postgarantie echivaleaza cu renuntarea voluntara la utilizarea acelui aparat de marcat electronic fiscal si adoptarea deciziei de a achizitiona un alt tip de aparat.”

De asemenea, in OUG 28/1999 este prevazuta obligativitatea distribuitorului autorizat de a asigura service-ul aparatului de marcat fiscal vandut, pe toata perioada de garantie si ulterior.

Și utilizatorul casei de marcat are o obligatie prin lege: aceea de a pastra cartea de interventii, iar impreuna cu unitatile acreditate pentru service de a raspunde de completarea si de actualizarea acesteia cu datele referitoare la identitatea utilizatorului si la interventiile service efectuate.

Alte precizari din OUG se refera la faptul ca “Operatorii economici sunt admişi la procedura de autorizare numai pentru aparatele de marcat electronice fiscale care se încadrează în prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi pentru care asigura service pentru perioada de garanţie, postgaranţie şi piese de schimb.”

Contractele de service includ si asistenta telefonica, livrare consumabile, programare articole, manopera reparatii, descarcare raport fiscal lunar si jurnal electronic, actualizare parametri si extragere memorie fiscala.