Activitatea de service consta in interventii cu personal specializat  ce se desfasoara de regula la sediul Executantului iar atunci cand este posibil

la locatiile Beneficiarului unde sunt instalate  casele de marcat.

Tehnicianul va presta servicii corespunzatoare tipului de abonament  si service constand in asistenta tehnica, revizii tehnice si reparatii cu personal specializat in domeniu.

De ce sa am contract de service?

  • Instalare, fiscalizare case de marcat;
  • Programarea articolelor (PLU-rilor) în casele de marcat;
  • Instruirea vânzătorilor;
  • Întreținere case de marcat, imprimante fiscale
  • Reparații case de marcat, imprimante fiscale, garanție și postgaranție;
  • Service și asistență tehnică pentru sistemele fiscale integrate (magazine, restaurant, hotel, farmacii);
  • Suport tehnic prin telefon.
  • deplasari rapide la punctul de lucru pentru orice servicii legate de aparatul fiscal furnizat ( remedieri, defectiuni, reconfigurarea aparatului, TVA, data, etc)
  • aprovizionarea cu consumabile;
  • Raportul fiscal lunar ( deplasare efectuata de catre un tehnician specializat)

Obligativitatea unui contract de service pentru casa de marcat

Contractul de service este obligatoriu conform art.102 alineat 8 si 9 din HG479/2003 completata cu HG804/2017 .
„(8) Distribuitorii autorizaţi sau unităţile acreditate din reţeaua acestora au obligaţia să anexeze la cartea de intervenţii o copie a contractului de service pentru aparatul în cauză, pentru perioada de garanţie sau pentru perioada de postgaranţie, după caz.
(9) În situaţia în care la punctul de lucru al utilizatorului funcţionează aparate de marcat electronice fiscale de acelaşi tip, iar service-ul este asigurat de acelaşi distribuitor sau unitate acreditată a acestuia, contractul de service prevăzut la alin. (8) se anexează la o singură carte de intervenţii”

Conform normei metodologice din 18.04.2003 republicata, la art. 107, alin.4 este mentionat urmatorul lucru “refuzul expres sau tacit al utilizatorului de a incheia contracte de service pentru perioada de postgarantie echivaleaza cu renuntarea voluntara la utilizarea acelui aparat de marcat electronic fiscal si adoptarea deciziei de a achizitiona un alt tip de aparat.”

O alta prevedere a normei metodologice, art.107, alin.5 “In cazul in care organele de specialitate constata neutilizarea aparatului de marcat electronic fiscal ca urmare a defectarii si nerepunerii in functiune a acestuia datorita inexistentei unui contract valabil de service, vor aplica agentului economic in cauza amenda contraventionala si vor suspenda activitatea unitatii pana la achizitionarea si instalarea unui alt aparat.”

Astfel apare obligatia tuturor unitatilor autorizate pentru comercializare si service aparate fiscale, sa incheie contracte de service in perioada de garantie si postgarantie, pentru aparatele de marcat fiscale comercializate. Acest contract se va anexa in mod obligatoriu la cartea de interventie, care trebuie sa se afle in permanenta in locul unde se afla si casa de marcat fiscala.

Unitatile Service care efectueaza operatiuni de service in lipsa unui contract de service , nu vor fi abilitate pentru completarea Cartii de Interventie, ceea ce conduce la sanctionarea cu amenda intre 4.000 – 6.000 lei  conform OUG 28/1999 art.11  lit.b

Abonamente de mentenanta urbane

Abonament Plus
30 lei pe luna
Extragerea XML la sediu
Livrare consumabile la solicitarea clientului
Manopera gratuita in ca de defectiune a casei de marcat + configurari gratuite.
Reparatii la sediul clientului, atunci cand este posibil.
Proptitudine in caz de interventie
Asistenta telefonica de Luni- vineri intre orele 8:30- 17:00
Predarea memoriei fiscale la ANAF
Refiscalizare gratuita+ intocmire documente aferente fiscalizarii
Mentenanta aparatului fiscal
Abonament Premium
38 lei pe luna
Include 3 deplasari (1 .XML 2. deplasari la interventie)
Livrare consumabile la solicitarea clientului
Programare articole
Manopera gratuita in caz de defectiune a casei de marcat + configurari gratuite.
Reparatii la sediul clientului, atunci cand este posibil.
Promptitudine in caz de interventie
Asistenta telefonica de luni-vineri intre orele 8:30- 17:00
Predarea memoriei fiscale la ANAF
Refiscalizare gratuita +intocmire documente aferente fiscalizarii
Mentenanta aparatului fiscal
Abonament Standard
250 lei pe an
Extragerea XML de catre agentul economic
Manopera gratuita in caz de defectiune a casei de marcat+ configurari gratuite.
Proptitudine in caz de interventie
Programare produse
Predare memeorie fiscala la ANAF
Asistenta telefonica de Luni- vineri intre orele 8:30- 17:00
Mentenanta aparatului fiscal
Abonament VIP
40 lei pe luna
Include deplasari in oras PENTRU EXTRAGEREA XML + DEPLASARI LA INTERVENTII
Livrare consumabile la solicitarea clientului
Programare articole
Manopera gratuita in caz de defectiuni al casei de marcat + configurari gratuite.
Promptitudine in caz de interventii neprevazute
Reparatii la sediul clientului, atunci cand este posibil.
Predare memorie fiscala la ANAF gratis
Refiscalizare+ intocmire documente aferente fiscalizarii
Asistenta telefonica de Luni- vineri intre orele 8:30- 17:00
Mentenanta aparatului fiscal

Abonamente de mentenanta judetene