Generalitati

Societatea „ROLES COMPUTER” S.R.L., cu sediul in Mun. Braila, B- dul. Dorobanților, Nr.64, Bl.B17, Sc.1, Ap.1, Parter, Brăila, avand nr. de inregistrare J09/729/2004, C.U.I. RO16758924, reprezentata legal de D-nul Oltei Daniel, in calitate de administrator (denumita in continuare „Societatea”), in calitate de Operator în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare „Regulamentul”), vă informeaza cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale şi drepturile dvs. privind această procesare în conformitate cu prevederile Regulamentului.

Colectarea si Procesarea datelor cu caracter personal

Datele personale colectate prin intermediul formularului de înregistrare a clienţilor şi, în cursul viitoarelor tranzacţii comerciale, vor fi procesate în scopul încheierii şi executării contractului cu acesti clienti .

Datele personale care sunt colectate prin formularul de înregistrare a clienţilor şi în timpul tuturor tranzacţiilor comerciale viitoare, vor fi procesate, în scopul relaţiilor cu clienţii şi a analizei datelor. Aceasta include cercetarea de piaţă, sondaje de opinie clienţi, analize clienţi, segmentare clienţi şi realizarea profilului clientului, pentru a determina comportamentul de cumparare şi activitatea clientului, cumpărarea repetată a anumitor bunuri şi datele de cumpărare.

De asemenea, vă vom contacta în aceste scopuri prin e-mail, SMS, telefon, fax sau poştă. In scopurile menţionate mai sus, datele dvs. vor fi stocate în baza noastră de date şi vor fi îmbogăţite cu date pe care le colectăm din surse publice .. In acest sens mentionam ca Societatea isiurmăreste interesele legitime in vederea îmbunătăţirii serviciilor oferite şi a relaţiei cu clienţii proprii, care reprezintă premisele pentru atingerea indicatorilor de performanta în afaceri. Datele colectate şi stocate ajutăSocietatea să afle mai multe despre interesele şi nevoile dvs.

Toate datele dvs. personale colectate prin formularul de înregistrare a clienţilor şi pe parcursul tuturor tranzacţiilor comerciale viitoare vor fi procesate de Societate şi în scopul de a vă oferi informaţii despre campaniile de publicitate şi de marketing prin poştă şi vizite personale.. Este necesar să urmărim interesele noastre legitime pentru a vă informa despre ofertele şi serviciile noastre şi de a extinde relaţia cu clienţii. În cazul în care ne-aţi dat cosnimţământul prealabil, vom utiliza, de asemenea, datele dvs. personale pentru a vă furniza informaţiile noastre prin e-mail, SMS, telefon sau fax.

Furnizarea de Date şi Durata păstrării acestora

Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a putea încheia un contract cu dvs. şi pentru a procesa înregistrarea clientului: numele clientului (denumirea companiei), ramura de activitate, forma juridică, adresa de facturare, numărul de telefon al companiei, cod fiscal, datele de identificare ale unei / unor persoane autorizate din cadrul companiei,dovada existenţei companiei dvs.

Restul datelor colectate în cadrul procesului de înregistrare a clienţilor sunt furnizate de dvs. în mod voluntar. Nu sunteti obligaţi să ne furnizaţi aceste date personale iar aceste date nu sunt o cerinţă legală sau contractuală sau o cerinţă necesară pentru a încheia un contract. Dacă nu ne furnizaţi aceste date personale, acest lucru nu va avea consecinţe asupra dvs. Datele dvs. personale vor fi stocate pană la momentul încetării relaţiei cu clientul, cu excepţia cazului în care avem obligaţia legală de a stoca în continuare datele dvs. în scopul de a le prezenta autorităţilor publice, de exemplu autorităţilor fiscale.

Stocarea şi transferul datelor dvs.personale către autorităţile publice în scopul îndeplinirii unei obligaţii legale se bazează în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR.

Drepturile persoanei vizate

  •  Dreptul de a primi informaţii cu privire la prelucrarea datelor şi o copie a datelor procesate,
  •  Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete,
  •  Dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal şi, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informaţiilor referitoare la solicitarea de ştergere către alţi operatori,
  •  Dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor,
  •  Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obişnuit şi mecanolizibil şi de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator,
  •  Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenţia de a înceta prelucrarea
  •  Dreptul de a retrage oricând un consimţământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimţământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimţământului acordat înainte de retragere.
  •  Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă consideraţi că prelucrarea datelor este o încălcare a Regulamentului.